IAI

http://iai.poligon.rs/

 

IAI „Inicijativa za arhitekturu izlaganja” ima nameru da formira obrazovne i profesionalne standarde u polju izlagačkih praksi iz perspektive arhitektonskog mišljenja, odnosno da formira lokalnu scenu profesionalne discipline dizajn izlaganja.

Serijom predavanja i prezentacija pod zajedničkim nazivom “Arhitektura izložbi: komunikacija posmatrača i umetničkog objekta” zvanično je započela javna delatnost IAI koja ima za cilj da, po prvi put u lokalnoj sredini, predstavi neophodnost uvođenja akademske discipline u nastajanju, koja se izučava u okviru studija dizajn izlaganja. Ova akademska disciplina nastala je poslednjih dvadeset godina iz potrebe artikulacije i formalizacije znanja koja su izrasla iz specijalizovanih praksi izlaganja u muzejskom, galerijskom i javnom prostoru.

PDF IAI publikacija

 

IAI “Initiative for Architecture of Exhibiting” (IAE), have intention  to form educational and professional standards in a field of exhibiting practice from perspective of architectural discourse, in other words to create local platform for a professional discipline of exhibit design.

Series of lectures and presentations conjointly named “Architecture of exhibition: Communication Between Spectator and Art Work“ is a starting point of activities of IAE, whose aim was to present, for the first time in local context, the necessity for establishing this academic discipline. Being studied as a course within exhibition design studies, this discipline developed in the last twenty years out of the need to articulate and formulate knowledge emerged from a specialized practices of exhibiting in a museum, gallery or public space.

PDF IAI publication